Openbare basisschool De Baanbreker

Lijnbaan 319 2728 AG Zoetermeer

Schoolfoto van Openbare basisschool De Baanbreker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Uitgangspunt bij het vervangen van verlof van personeel, is dat er zo veel als mogelijk verlof vervangen wordt door interne personeelsleden. Zo is er altijd een bekend gezicht voor de leerlingen. Structureel of langdurig verlof, wordt indien mogelijk, op lange termijn ingevuld door dezelfde persoon/personen. 

Bij incidenteel verlof kan het voorkomen dat er geen vervanging is. In dat geval wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een groep te verdelen over de andere leerjaren. Er wordt rekening gehouden met de leeftijden van de kinderen bij het verdelen en het belasten van diverse groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kring

We starten 's morgens met elkaar in de kring. Iedere dag mogen er twee andere kinderen naast de juf zitten. Zij zijn “de helpende handjes”. We beginnen met een liedje en kijken of iedereen er is. We bespreken welke dag het is en wat er vandaag op het programma staat. Als er bijzonderheden zijn, is er ruimte om dit aan de klas te vertellen. Afhankelijk van het rooster wordt er een taalactiviteit, een rekenactiviteit of een muziek- of dramales gegeven. We werken met onderdelen van de methode ‘De Kleuteruniversiteit’ en vullen dit aan met onze eigen activiteiten. Dit om goed aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen.  

Spelen en werken

Na de kring gaan de kinderen spelen en werken. De leerlingen hebben keuzevrijheid in het kiezen van spelmateriaal en themahoeken. Hiervoor gebruiken we een keuzebord waarvoor ieder kind een naamkaartje heeft. Ook zijn er gerichte opdrachten die veelal aansluiten op het thema of een vervolg zijn op de instructie. Creatieve activiteiten, werken met ontwikkelingsmaterialen en het maken van werkbladen spelen hierin een grote rol. Op school stimuleren we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.

Eten en drinken

Rond tien uur eten en drinken de kinderen samen iets in de klas. Tijdens het eten en drinken wordt er meestal een verhaaltje of prentenboek voorgelezen.

Buiten spelen

Dagelijks spelen de kinderen buiten als het weer dit toelaat. Bewegen op een natuurlijke manier bevordert de motoriek en het leert kinderen op jonge leeftijd hoe met elkaar om te gaan. ‘Gewoon’ buitenspelen maakt kinderen sociaal sterker.

's Middag

Ook de middag starten we met een kringactiviteit. Vervolgens wordt er (binnen of buiten) gespeeld, gewerkt of gegymd. Aan het eind van de dag zingen we nog een liedje en gaan we in een rij naar buiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Tot de basisondersteuning, die onze school alle leerlingen biedt, behoren minimaal de volgende interventies: 

* preventie en vroegtijdige herkenning van leer-, opgroei en opvoedproblemen 

* de zorg voor een veilig schoolklimaat 

* een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 

* een aanbod voor meer of minderbegaafde leerlingen 

* een aanbod gericht op sociale veiligheid 

* een aanbod gericht op het voorkomen van gedragsproblemen 

* het toepassen van een protocol voor medische handelingen 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven