Passe Partout Montessori School

Saturnusgeel 64 2718 CT Zoetermeer

  • De school ligt in een prachtige groene omgeving met veel buitenspeelruimte.
  • Schoolfoto van Passe Partout Montessori School
  • Schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de nieuwe montessori taalmethode "Taal Doen!"

Het team

Toelichting van de school

Er is een goede mix van jonge en ervaren collega's. De leerkrachten zijn HBO opgeleid en zijn tevens in het bezit van een aanvullende Montessori opleiding. Daarnaast zijn er leerkrachten die een Master opleiding hebben afgerond of met een Master opleiding bezig zijn. Ontwikkeling vinden we belangrijk, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor het personeel. We hebben regelmatig studiedagen, waarbij de schoolontwikkeling centraal staat.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Montessori Kindcentrum Passe Partout werkt samen met het Regionaal Transfer Centrum Cella (RTC). In dit RCT werken schoolbesturen samen om de vervangingsproblematiek die ontstaan is door recente wetgeving zo goed mogelijk op te vangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les van onze vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen hebben vanaf groep 1 Engelse les. Ook is er de mogelijkheid om andere talen te leren, hier is een speciaal programma voor beschikbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passe Partout heeft een breed ondersteuningsprofiel. Er is geen specifieke doelgroep waar de school zich op richt of in onderscheid

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven