Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

  • Hoe je je  in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
  • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
  • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
  • Voor de Kinderboekenweek waren de kleutergroepen omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren
  • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we  een breed aanbod aan.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben een leerkracht vanuit het ERD budget aangesteld  om de eerste vervanging te doen. Meestal proberen we met bekende leerkrachten de vervanging te regelen. We sturen het liefst geen groepen naar huis en proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. Pool West kan als vervangingspool tevens uitkomst bieden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerkrachten geven de meeste vakken zelf. We maken gebruik van diverse methodes bij deze vakken. We hebben leerkrachten met een  specialisme. Zij kunnen de leerkrachten begeleiden bij de lessen. We hebben specialisten op het gebied van gedrag, rekenen, lezen,muziek, human dynamics, Engels en onderwijskwaliteit. Zij ondersteunen de leerkrachten in het geven van goed onderwijs. We huren voor de creatieve vakken en voor het bewegingsonderwijs regelmatig specialisten in van instanties als het Centrum voor Kunst en Cultuur, Brede School, Sport en Spel en de sportverenigingen in Zoetermeer.

We hebben een vakleerkracht gym, die maandag de gymlessen voor groep 3 t/m 8 verzorgt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook voor deze leerjaren geldt dat de leerkracht steeds goed kijkt wat de groep nodig heeft, in samenspraak met de intern begeleider en de kwaliteitsspecialist

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Deze invulling van de onderwijstijd is een algemene indicatie.

We streven er op de Spelevaert naar om onderwijs goed af te stemmen op de groep en de leerling.

Dat betekent dat de leerkracht steeds monitort op welke lessen het accent moet liggen en op welke minder.

Bijvoorbeeld om de resultaten te verbeteren als dat nodig is.

Dit gebeurt in samenspraak met de intern begeleider en de kwaliteitsspecialist.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school maakt onderdeel uit van de Unicoz Onderwijsgroep en tevens van het samenwerkingsverband Passend OnderwijsZoetermeer (www.passendonderwijszoetermeer.nl). De basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd,indien nodig met hulp van derden. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders, ‘dit bieden al onze scholen minimaal, daar mag u op vertrouwen’. Daarnaast is er ook sprake van extra ondersteuning. Ook deze vindt plaats in de groepen.

Wij hebben een deel van onze extra ondersteuning bovenschools georganiseerd. Het gaat hierbij om een voorziening voor hoogbegaafde /excellente leerilngen (Denkwijs), Schakelklas én de Taalplusklas.  Bij ons op school bieden wij daarnaast de volgende ondersteuning aan:  Zie het Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven