Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

 • Hoe je je in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
 • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
 • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
 • De kleutergroepen zijn hier omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren.
 • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we een breed aanbod aan.

In het kort

Toelichting van de school

De Spelevaert : een dynamisch kindcentrum!

Op kindcentrum de Spelevaert zitten kinderen van 2 tot 12 jaar. Basisschool de Spelevaert en Kern kinderopvang werken samen. Kern kinderopvang heeft een neutrale grondslag.  De school is katholiek. We willen dat dit voelbaar is in de sfeer op school. Een sfeer waarin een kind zich thuis en geborgen voelt. En waarbij iedereen de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. Het sociale element neemt een belangrijke plaats in. We hebben respect voor elkaar als persoon en elkaars achtergrond, maar ook zelfrespect is belangrijk.

Wij staan voor een open sfeer, waarin ouders en hun inbreng gewaardeerd wordt. Een goede communicatie vinden we zeer belangrijk. We zijn er tenslotte samen voor uw kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Succesvol leren
 • Goede sfeer
 • Vaste groepen
 • Je hoort erbij
 • Kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven