Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

 • Hoe je je in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
 • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
 • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
 • Voor de Kinderboekenweek waren de kleutergroepen omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren
 • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we een breed aanbod aan.

In het kort

Toelichting van de school

De Spelevaert : een dynamisch kindcentrum. De naam ‘Spelevaert’ vertelt hoe wij met de kinderen werken en hoe wij de wereld tegemoet treden:  De Spelevaert...........................Voortvarend! Dat is ons motto.

Samen met Kern kinderopvang begeleiden we onze leerlingen van 2 tot 12 jaar oud. Kern kinderopvang heeft een neutrale grondslag.  De school is katholiek. We willen vooral dat dit voelbaar is in de sfeer op school. Een sfeer waarin een kind zich thuis en geborgen voelt. En waarbij iedereen de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. Dit betekent dat het sociale element een belangrijke plaats inneemt. We gaan ervan uit dat ieder mens van nature goed is en het ook graag goed wil doen. Een centraal thema op de Spelevaert is “respect”. Daar bedoelen we mee: respect hebben voor elkaar als persoon én respect hebben voor elkaars achtergrond. Wij kiezen ervoor om vanuit een vaste groep te werken. We kunnen zo veel aandacht geven aan elk kind. We kunnen zo goed kijken naar wat een kind nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te komen.
Wij streven naar een open sfeer waarin de ouders en hun inbreng gewaardeerd wordt. Een goede communicatie vinden we zeer belangrijk.

We zijn er tenslotte samen voor het kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Omgaan met elkaar
 • Goede sfeer
 • Gedegen, vernieuwend onderwijs
 • Zorg voor de kinderen
 • Aandacht voor creativiteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven