Kindcentrum De Spelevaert

Irisvaart 2 -4 2724 TT Zoetermeer

 • Hoe je je in het verkeer beweegt, leer je het beste buiten. Wij zijn gecertificeerd door School op Seef.
 • Muziek, dans, optreden en één school zijn vinden we belangrijk.
 • Op onze peuterochtenden kunnen kinderen van ongeveer drie jaar komen spelen en aan de sfeer op school wennen. Het is van 9.00u tot 10.00u
 • De kleutergroepen zijn hier omgebouwd tot een echt kasteel om fantasiespel optimaal te stimuleren.
 • Kunst en creativiteit komen tot uiting in ons kunst-en cultuuruur: we bieden we een breed aanbod aan.

In het kort

Toelichting van de school

Samen leren met plezier!

Op de Spelevaert zitten kinderen van 2 tot 12 jaar. Een centraal thema op onze school is "samen". Onze visie is dat alle kinderen de kerndoelen kunnen behalen. We leggen de focus op leren, waarbij we streven naar eigenaarschap bij kinderen op hun leerproces. Dit hoeven ze niet alleen te doen: we doen het samen. Hiervoor hebben Succesvol leren ontwikkeld: een manier om niet alleen de focus op de resultaten te leggen, maar ook op vaardigheden om tot leren te komen.

Wij staan voor een open sfeer. waarin ieder kind zich thuis, geborgen en welkom voelt en het de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. Iedereen hoort erbij. Samen vieren hoort hierbij.

Samen met Gro-up kinderopvang leveren we een belangrijke bijdrage aan de totale ontwikkeling van onze kinderen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Succesvol leren
 • Goede sfeer
 • Vaste groepen
 • Je hoort erbij
 • Kunst en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij nemen ons schoolklimaat en de veiligheid van leerlingen, ouders en personeel serieus. In ons Veiligheidsplan staat beschreven hoe wij hier mee omgaan. Op dit moment wordt het veiligheidsplan (in overleg met onze stichting Unicoz) herzien; zodra de nieuwe versie er is, wordt deze geüpload

Terug naar boven