RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon

Mendelssohnrode 2 2717 CR Zoetermeer

  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon
  • Schoolfoto van RK School voor Speciaal Basisonderwijs De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s) of belangstellende(n),  

De Horizon is een school voor Speciaal Basis Onderwijs, gevestigd in Zoetermeer. Graag willen wij u informeren over wat onze school te bieden heeft. En op welke wijze wij de kind(eren) een veilige en prettige speel-, leer- en leefomgeving bieden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed voor elkaar
  • stap voor stap
  • rust, reinheid en regelmaat
  • mogen zijn wie je bent
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wanneer de reguliere basisschool uiteindelijk toch niet de beste plek blijkt te zijn voor een kind, komt mogelijk het SBO in beeld. Dat betekent dat er niet altijd een vast aantal leerlingen naar het SBO en dus ook naar De Horizon gaat. Het is voor ons belangrijk dat een kind op De Horizon het meest optimale onderwijs (dat pas bij zijn onderwijsbehoeften) kan volgen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke organisatie in Nederland met medewerkers in dienst is verplicht om de arbeids-gerelateerde risico’s in kaart te brengen via een Risico Inventarisatie en Evaluatie(kortweg de RI&E). Unicoz maakt voor het uitvoeren van deze RI&E gebruik van een Regis’t-applicatie van KMO Solutions.

Voor elke locatie van Unicoz wordt een RI&E uitgevoerd. Op onze school is een RI&E-vragenlijst ingevuld. Middels deze ingevulde vragenlijst zijn de knelpunten in kaart gebracht en verbeterd.

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven