IKC Klimboom

Nesciohove 105 2726 BL Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hieronder ziet u de gegevens van de centrale eindtoets van de afgelopen jaren. In het schooljaar 2018-2019 hadden we een 'zwakkere' klas qua eindtoets. De verwachting is dat de aankomende schooljaren de score's van de centrale eindtoets een beter beeld geven van het 'schoolniveau'. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

2 x per jaar worden de landelijke (CITO) toetsen afgenomen. Deze resultaten worden individueel met de leerlingen besproken en samen wordt gekeken naar de doelen waar de leerling voor de komende periode aan wil werken. Met elkaar worden haalbare doelen opgesteld. In een gesprek met leerkracht, leerling en ouders wordt gekeken naar de resultaten en vertelt het kind waar het in de komende periode aan gaat werken. 2 x per jaar hebben de leerkrachten en intern begeleiders een gesprek over de resultaten van de groep. Aan de hand van de overzichten van de groep wordt gekeken naar de voortgang en worden doelen gesteld voor de groep. Met het team wordt gekeken naar de resultaten tijdens een gezamenlijk teamoverleg. Er worden schoolplannen, groepsplannen en individuele onderwijsbehoeften opgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het beeld hieronder geeft een goede weergave van onze schooladviezen en plaatsingen in het vervolgonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven