IKC Klimboom

Nesciohove 105 2726 BL Zoetermeer

  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom
  • Schoolfoto van IKC Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij IKC Klimboom in de wijk Buytenwegh de Leyens.

Op deze site vindt u veel nuttige informatie over onze school. (o.a. afkomstig van DUO, Inspectie). Om de prettige sfeer op onze bruisende daltonschool te proeven, nodigen wij u graag uit voor een kennismaking op één van onze kennismakingsochtenden. 

De speerpunten van onze school zijn:

- doorgaande lijn in het daltononderwijs

- goede onderwijsresultaten

- veilige, prettige sfeer

- continurooster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenwerken
  • verantwoordelijkheid
  • effectiviteit
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen en hun ouders/verzorgers weten onze school graag te vinden. Dat is een mooie erkenning en daar zijn we dan ook met recht trots op. Echter, al tijdens de bouw van ons hoofdgebouw werd duidelijk dat we een aantal groepen elders moesten huisvesten. We zijn van mening dat dit op den duur ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Om dezelfde kwaliteit te kunnen garanderen en toe te groeien naar één onderwijslocatie (ons hoofdgebouw), hanteert IKC Klimboom sinds een aantal jaar een aannamebeleid. Door de aanname van leerlingen meer te reguleren, verwachten we over enkele jaren geen gebruik meer te hoeven maken van de lokalen op de dependance.

Het aannamebeleid is terug te vinden op onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
263
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de schooltijden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven