Het Noorderlicht

Spitsbergen 5 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van Het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Het Noorderlicht. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De wereld leren ontdekken en begrijpen doe je niet alleen, maar in interactie met elkaar en met begeleiding van de leerkracht. “Op het Noorderlicht leer je samen, van en met elkaar”. Op het Noorderlicht geven we ons onderwijs vorm op basis van ontwikkelingsgericht leren. Onze kernwaarden zijn relatie, competentie en autonomie. Deze kernwaarden hebben we vertaald naar onze drie pijlers: onderzoekend leren, positief leer- en leefklimaat, groeien / betrokkenheid bij leren. We hebben veel aandacht voor de kernvakken (rekenen, lezen, spelling en taal). Ook besteden we veel aandacht aan de brede ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door kinderen spelend en onderzoekend te laten leren in een uitdagende leeromgeving.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief leer- en leefklimaat
  • Betrokkenheid bij leren
  • Groei
  • Veel aandacht voor kernvakken
  • Spelend en onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Noorderlicht werkt met het 'vijf gelijke dagen model'. Elke schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.15 uur. Deze dagindeling biedt de rust en structuur aan de kinderen die ze nodig hebben.

De kinderen spelen twee keer per schooldag buiten onder toezicht van de leerkrachten en vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen.
Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF.

Het Sociaal & Fysiek veiligheidsplan en het Protocol gewenst gedrag zullen in schooljaar 2021-2022 herzien worden

Terug naar boven