Het Noorderlicht

Spitsbergen 5 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van Het Noorderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Lusthof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Kinderen die met opgeheven hoofd en met rechte rug hun toekomst tegemoet gaan; dat is het beeld dat ons voor ogen staat voor kinderen die Het Noorderlicht verlaten.

Wij willen hen de kennis mee geven en de vaardigheden leren die daarvoor nodig zijn, vanuit een veilige basis. In onze visie zijn ‘veiligheid’ en ‘je veilig voelen’ het fundament van een leeromgeving. Wij doen dit door een rustige omgeving te creëren, met duidelijke afspraken in een positief klimaat.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website https://hetnoorderlicht.unicoz.nl/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief en persoonlijk
  • Rust en structuur
  • Ambitieus en gedreven
  • Niet alleen, maar samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
418
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Noorderlicht werkt met het 'vijf gelijke dagen model'. Elke schooldag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.15 uur. Deze dagindeling biedt de rust en structuur aan de kinderen die ze nodig hebben.

De kinderen spelen twee keer per schooldag buiten onder toezicht van de leerkracht en ze eten en drinken hun lunch en pauzehap onder toezicht van vrijwilligers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school vindt het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig, verantwoord en vaardig in het verkeer kunnen bewegen.
Daarom verbindt onze school zich aan het Zuid-Hollandse programma SCHOOL op SEEF.

Het Sociaal & Fysiek veiligheidsplan en het Protocol gewenst gedrag zullen in schooljaar 2021-2022 herzien worden

Terug naar boven