Het Noorderlicht

Spitsbergen 5 2721 GP Zoetermeer

Schoolfoto van Het Noorderlicht

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op de hele leerlingtevredenheidspeiling! De leerlingen geven de tevredenheid van de leerkrachten een 8,2! Wat een mooi compliment voor onze leerkrachten. We vinden het fijn dat de kinderen het leuk vinden op school en dat ze tevreden zijn over wat ze leren. Duidelijke regels zijn prettig voor iedereen. Fijn dat de leerlingen daar ook zo over denken.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school


 Waar zijn we trots op?

- We zijn blij om te zien dat de kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen op Het Noorderlicht! 

- Uw tevredenheid over de vakbekwaamheid van de leerkrachten.

- De communicatie goed verbeterd is.

- Het aanbod beter aansluit bij de leerlingen en leerlingen voldoende uitgedaagd worden om zich maximaal te ontwikkelen.

Waar gaan we aan werken?

- We blijven werken aan passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. In schooljaar 2022-2023 zullen we ons richten op het ontwikkelingsgericht leren in betekenisvolle thema's in de onderbouw. In de midden- en bovenbouw staan de thema's autonomie (eigen doelen stellen, zelfstandig werken) en het onderzoekend leren in de vakken van wetenschap en techniek centraal.

- De opvoedkundige aanpak heeft een mooie ontwikkeling laten zien (van 7,1 naar 7,4) maar scoort nog onder het landelijk gemiddelde. We zijn trots op ons pedagogisch klimaat dmv onze Kanjeraanpak. We gaan hier in schooljaar 2022/2023 mee verder en zullen ouders meer betrekken bij deze pedagogische aanpak dmv ouderavonden.


Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven