IKC De Tjalk

Kadelaan 208 2725 BR Zoetermeer

Schoolfoto van IKC De Tjalk

In het kort

Toelichting van de school

De basisschoolperiode beslaat een behoorlijk deel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. Daarom is het belangrijk om een goede keuze te maken die bij u en uw kind past.

Op deze pagina beschrijven we onder andere welke uitgangspunten wij hanteren, hoe wij bezig zijn met de kwaliteit van ons onderwijs en ons aanbod binnen het Integraal Kind Centrum.

Binnen IKC De Tjalk is er een natuurlijke overgang tussen kinderopvang en onderwijs. We werken met één team en hebben één visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen.

Het IKC biedt zo een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het is een vertrouwde plek voor kinderen waar spelen en leren centraal staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integraal kindcentrum (IKC)
  • Respect en veiligheid
  • Eigentijds ambitieus onderwijs
  • Eigenaarschap van kinderen
  • Kennis en vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is het leerlingenaantal op IKC De Tjalk sterk toegenomen. Hierdoor heeft de basisschool diverse groepen elders moeten huisvesten. We zijn van mening dat dit op den duur ten koste gaat van de onderwijskwaliteit.

Om dezelfde kwaliteit te kunnen blijven garanderen hanteert IKC De Tjalk sinds maart 2020 een toelatings-/aannamebeleid. 

Het toelatings-/aannamebeleid is op de website www.ikcdetjalk.nl terug te vinden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang en basisonderwijs op één plek
IKC De Tjalk is 52 weken per jaar open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.30 uur. Wij bieden kwalitatief goed en modern onderwijs en een breed scala aan opvang. De kinderopvang wordt geregeld door Junis Kinderopvang.

U kunt bij ons terecht voor onder andere kinderdagopvang, voor- en naschoolse opvang, vakantieopvang en welzijnsactiviteiten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven