Obs De Klepper

Kochpad 12 4111 LD Zoelmond

  • Schoolfoto van Obs De Klepper
  • Leerlingen verzorgen de schoolkippen en werken in de schooltuin. De oogst wordt gebruikt in de lessen of verkocht.
  • Samen met ouders en leerlingen zorgen we ervoor dat de ruimte om de school er verzorgd uitziet.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk schooljaar wordt de tevredenheid van de leerlingen gecheckt. Het ene jaar wordt de veiligheidsthermometer van 'De Vreedzame School' afgenomen, het andere jaar een leerlingenquete.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 hebben we een tevredenheidspeiling onder ouders, team en leerlingen afgenomen.

Van onze ouders kregen we een gemiddeld rapportcijfer van 8,2!

De leerlingen uit de bovenbouw gaven de school een 8,3 en ook de medewerkers gaven De Klepper gemiddeld een 8,3

We ziijn trots op dit resultaat. In de bijlage hieronder kunt u de tips en tops uit deze enquete vinden.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven