Obs De Klepper

Kochpad 12 4111 LD Zoelmond

  • Schoolfoto van Obs De Klepper
  • Leerlingen verzorgen de schoolkippen en werken in de schooltuin. De oogst wordt gebruikt in de lessen of verkocht.
  • Samen met ouders en leerlingen zorgen we ervoor dat de ruimte om de school er verzorgd uitziet.

In het kort

Toelichting van de school

“Natuurlijk de Klepper, ruimte om te leren”

Op Basisschool de Klepper groeien kinderen samen in een kleinschalige, natuurlijke omgeving, met aandacht voor de unieke ontwikkeling van ieder kind, zodat zij een stabiele basis krijgen in de maatschappij, zich er thuis voelen en er een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en geborgenheid
  • Gelijkwaardig in diversiteit
  • Deskundig team
  • Natuur en duurzaamheid
  • Samen groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klepper is een moderne brede school met ongeveer 85 leerlingen. Sinds januari 2013 hebben we een prachtig nieuw schoolgebouw midden in de grote speeltuin in het dorpje Zoelmond. De leerlingen zijn verdeeld over vier combinatie-groepen in vier lokalen. We hebben een een  speellokaal, een sfeervolle patio waar de leerlingen zelstandig kunnen werken, waar handvaardigheidslessen gegeven worden en waar we overblijven als het buiten te had regent of te koud is. Ook heeft elk lokaal een eigen samenwerkruimte.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven