RK Basisschool Sint Willibrordus

Hoge Molenstraat 41 4301 KB Zierikzee

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De stichting Prisma Scholengroep heeft voor al haar scholen “de Kwaliteitsmeter voor het Primair Onderwijs” aangeschaft. Dit is een computerprogramma waarin anoniem d.m.v. een vragenlijst via internet aan ouders, leerlingen (van groep 6 t/m 8) en leerkrachten wordt gevraagd hoe zij over hun school denken. De school kan op deze gegevens dan gebruiken om de kwaliteit te bewaken of te verbeteren. 

Alle mensen die de vragenlijst ingevuld hebben geven de school een eindcijfer. De leerlingen geven ons een 8 , de ouders geven de school een 7.9 en de leerkrachten geven een 8 als cijfer. Goede scores, maar aan kwaliteit moet altijd gewerkt worden.Door middel van deze Kwaliteitsmeter kunnen we constateren waar onze sterke punten liggen die we moeten borgen en wat onze verbeterpunten zijn

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De stichting Prisma heeft voor al haar scholen “de Kwaliteitsmeter voor het Primair Onderwijs” aangeschaft. Dit is een computerprogramma waarin anoniem d.m.v. een vragenlijst via internet aan ouders, leerlingen (van groep 6 t/m 8) en leerkrachten wordt gevraagd hoe zij over hun school denken. De school kan op deze gegevens dan gebruiken om de kwaliteit te bewaken of te verbeteren. Alle mensen die de vragenlijst ingevuld hebben geven de school een eindcijfer. De leerlingen geven ons een 8, de ouders geven de school een 7.9 en de leerkrachten geven een 8 als cijfer. 

Goede scores, maar aan kwaliteit moet altijd gewerkt worden. Door middel van deze Kwaliteitsmeter kunnen we constateren waar onze sterke kanten liggen die we moeten borgen en wat onze verbeterpunten zijn

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven