RK Basisschool Sint Willibrordus

Hoge Molenstraat 41 4301 KB Zierikzee

  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus
  • Schoolfoto van RK Basisschool Sint Willibrordus

In het kort

Toelichting van de school

In dit 'Venster' kunt u heel veel gegevens met betrekking tot onze school vinden. Maar sfeer kun je niet meten. Daarom zou ik u willen vragen loop ook eens binnen om sfeer te proeven. Open dagen hebben wij niet. Wij willen u graag rondleiden in onze school onder schooltijd. Zo krijgt u een goed beeld van deze sfeer.

Scholen verschillen steeds meer, in identiteit, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Kortom scholen hebben verschillende kwaliteiten. Wij willen kinderen een veilige en gestructureerde schoolomgeving bieden, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door kinderen positief te benaderen en tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften, proberen we kinderen grenzen te laten verkennen, over grenzen heen te kijken, maar ook grenzen te leren stellen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid/Vreedzame School
  • Samen leren/Coöperatief
  • Vertrouwd voelen/Verbondenheid
  • Groei/Ontwikkeling
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven