Basisschool De Eendragt Christelijk Nationaal Onderwijs

De Lente 1 2761 VL Zevenhuizen (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Basisschool De Eendragt Christelijk Nationaal Onderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De kinderen op school geven aan dat De Eendragt een veilige school is waar ze met veel vertrouwen en plezier naar toe gaan. Als cijfer krijgen we een 7.6

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Klachtenregeling:

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. Ook op onze school. We vinden het belangrijk om deze fouten of misverstanden uit te praten en op te lossen. Als ouder gaat u eerst met uw vraaf of klacht naar de leerkracht van uw kind. wanneer u het idee heeft dat het niet wordt opgelost of uw probleem niet serieus wordt genomen dan kunt u een gesprek aanvragen met de directie.
Mocht de kwestie daarna nog steeds niet bevredigend opgelost zijn dan kunt u uw klacht neerleggen bij de voorzitter van het College van Bestur van DE Vier Windstreken. U kunt ook contact opnemen met de vertouwenspersoon.

Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs waarbij De Vier Windstreken is aangesloten. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid binnen de organisatie kan worden opgelost, dan neemt de Landelijke Klachtencommissie de klacht uteraard over. Gelet op dit beleid geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau.

Adres klachtencommissie: Postbus 394, 3440 AJ Woerden

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven