Basisschool De Eendragt Christelijk Nationaal Onderwijs

De Lente 1 2761 VL Zevenhuizen (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Basisschool De Eendragt Christelijk Nationaal Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Eendragt, een christelijke school waar uw kind centraal staat!

De Eendragt is onderdeel van De Vier Windstreken. De school telt ongeveer 200 leerlingen. Op De Eendragt ligt de focus op eigenaarschap. Doordat kinderen gemotiveerd zijn om te leren gaan ze met veel plezier naar school en leren ze veel. De leerkrachten werken met passie en plezier aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lef!
  • Liefde
  • Leren
  • Leuk!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Op De Eendragt werken we in drie units. In unit 1 zitten de kinderen van leerjaar 1,2 en 3. In unit 2 zitten de kinderen van leerjaar 4,5 en 6 en in unit 3 zitten de leerlingen van leerjaar 7 en 8. Iedere Unit bestaat uit basisgroepen met hun eigen leerkracht. Deze leerkracht is ook het aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen uit de basisgroep. Iedere basisgroepleerkracht heeft zijn of haar eigen vakspecialisme. We hebben vakspecialisten voor bijvoorbeeld rekenen, muziek, gym en techniek.

Voor dit schooljaar hebben we drie basisgroepen in unit 1 , 2 basisgroepen in unit 2 en 2 basisgroepen in unit 3. Dit is afhankelijk van het leerlingaantal, we willen zoveel mogelijk werken met kleinere groepen van rond de 25 kinderen. De leerlingen krijgen instructie van de vakken in hun eigen leerjaar door een vakleerkracht. Op de hele school zitten ongeveer 200 leerlingen. De afgelopen jaren zijn we wat in leerlingaantal gedaald maar op dit moment groeien we weer.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021/2022 organiseert Quadrant voor ons de voor en naschoolse opvang in ins gebouw. Ze hebben daarvoor een eigen ruimte en maken gebruik van het plein. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven