Basisschool De Eendragt Christelijk Nationaal Onderwijs

De Lente 1 2761 VL Zevenhuizen (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Basisschool De Eendragt Christelijk Nationaal Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Eendragt, een christelijke school waar uw kind centraal staat!

De Eendragt is onderdeel van De Vier Windstreken. De school telt ongeveer 200 leerlingen. Op De Eendragt ligt de focus op eigenaarschap. Doordat kinderen gemotiveerd zijn om te leren gaan ze met veel plezier naar school en leren ze veel. De leerkrachten werken met passie en plezier aan goed onderwijs. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Lef
  • Leren
  • Leuk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2021/2022 organiseert Quadrant voor ons de voor en naschoolse opvang in ins gebouw. Ze hebben daarvoor een eigen ruimte en maken gebruik van het plein. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven