De Diamant

Vrijenhoek 29 2435 XV Zevenhoven

  • Schoolfoto van De Diamant
  • Schoolfoto van De Diamant

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de sociale veiligheid in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de KANVAS. Dit meetinstrument sluit aan bij de Kanjertraining die op school gebruikt wordt.
Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven