Daltonschool De Diamant

Vrijenhoek 29 2435 XV Zevenhoven

  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant

In het kort

Toelichting van de school

De Diamant is een Daltonschool waar kinderen, vanuit de Christelijke identiteit met respect voor de wereld om hen heen, leren weerbaar te zijn. Dit door te werken vanuit een veilige omgeving, waarin ze ervaren dat er respect en vertrouwen van medeleerlingen en leerkrachten is. Van daaruit werken zij aan hun eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor dragen, samenwerken met anderen, een positief kritische opstelling ten opzichte van de maatschappij en de wereld om hen heen.

U kunt alle overige informatie vinden op onze website

Het is uiteraard ook mogelijk om een afspraak te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandachtig
  • Levensecht
  • Lerend
  • zelfstandigheid
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veel beleidsstukken zijn op stichtingsniveau uitgeschreven en kunt u inzien via de website van Wij De Venen: www.wijdevenen.nl

Terug naar boven