Daltonschool De Diamant

Vrijenhoek 29 2435 XV Zevenhoven

  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant
  • Schoolfoto van Daltonschool De Diamant

Het team

Toelichting van de school

Ons personeelsbestand is gevarieerd. Wij hebben startende en ervaren leerkrachten. Zij worden ondersteund door onderwijsondersteuners.

Een directieondersteuner zorgt ervoor dat het team veel werk uit handen wordt genomen.

De beweegpartner verzorgt het bewegingsonderwijs op school.

Tevens is er een specialist meer- en hoogbegaafdheid. 

De interne begeleider werkt naast haar IB activiteiten ook 1 dag voor de groep.

De directeur werkt momenteel vier dagen per week.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben vervangingsformatie. Dat betekent dat wij enige ruimte in de formatie beschikbaar hebben om afwezigheid van een leerkracht op te vangen. Helaas kan het voorkomen, dat die reeds is ingezet en dat wij dan naar een andere oplossing zoeken:

- invalpool

- stille reserve eigen personeel

- verschuiven van taken

- hergroeperen van kinderen

- indien er echt geen oplossing is, kan het voorkomen dat een groep niet op school opgevangen kan worden.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Diamant werken wij met leerpleinen. Naast het klaslokaal kunnen de kinderen ook kiezen voor werken op de leerpleinen Hier is regelmatig een leerkracht aanwezig om instructie te geven en toezicht te houden. Op deze manier willen wij de leerlingen de ruimte geven om zelf de plek te kiezen in de school om zelfstandig aan taken te werken.

Bovendien wordt in deze ruimte lesgegeven aan kleine groepjes kinderen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben. 

 


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons schoolondersteuningsprofiel zal worden aangepast in het jaar 2023-2024

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn op weg naar inclusiever onderwijs. Dit past bij ons huidige beleid en dat van de toekomst.

Wel zullen wij altijd in overleg met ouders, team, externe begeleiders afwegen wat of wie wij nodig hebben voor de ontwikkeling van de kinderen. Binnen die afweging wordt waar nodig ook gekeken naar een plek (deels) op een andere school als dat voor de ontwikkeling van een kind gewenst  is. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven