IKC St. Martinus

Martinusweg 6 6905 AR Zevenaar

  • Schoolfoto van IKC St. Martinus
  • We beschikken over een heel groot speelplein met klimtoestellen en een kunstgrasveld.
  • Schoolfoto van IKC St. Martinus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt hij/zij vervangen. Dit wordt centraal geregeld vanuit een vervangingspool. Het voordeel van de vervangingspool is dat er bijna altijd een vervanger is, het nadeel is dat je soms een onbekende vervanger op school krijgt. Als er ook uit de vervangingspool geen vervanger is (denk aan een griepgolf), dan moeten we soms groepen opsplitsen of naar huis sturen. Gelukkig komt dit niet vaak voor. Mocht dit wel het geval zijn, dan krijgen ouders hierover altijd minimaal een dag van tevoren schriftelijk bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

nog niet af

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor vragen kun je de directie van de school een bericht sturen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven