IKC St. Martinus

Martinusweg 6 6905 AR Zevenaar

  • Schoolfoto van IKC St. Martinus
  • We beschikken over een heel groot speelplein met klimtoestellen en een kunstgrasveld.
  • Schoolfoto van IKC St. Martinus

In het kort

Toelichting van de school

KLIK HIER VOOR ONZE VISIEFILM!

Op IKC St. Martinus werkt een team van bevlogen leerkrachten volgens de uitgangspunten van het ErvaringsGericht Onderwijs (EGO).

Het E.G.O. richt zich op de individuele kwaliteiten van elk kind.  

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op onze school benaderen wij iedere leerling op de manier die het beste bij hem of haar past. Kinderen maken namelijk een optimale ontwikkeling door als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan, in een natuurlijke, huiselijke omgeving waar iedereen elkaar ontmoet.   

Wilt u het zelf eens ervaren? Ik nodig u van harte uit om onze school eens vrijblijvend te bezoeken. U krijgt dan een reëel beeld van de dagelijkse gang van zaken en een persoonlijke indruk van het onderwijs op onze school. Meer specifieke informatie over de school kunt u vinden in onze flyer, informatiekalender en op onze website  www.ikcstmartinus.nl

Sinds februari 2021 werken wij samen met Kinderopvang Zonnekinderen en bieden wij iedere dag van 7.00 - 18.30 uur opvang en onderwijs in een ruime groene omgeving en een modern gebouw.

Kom gerust eens kijken en maak kennis met goed onderwijs op een dynamische school waar kinderen zich thuis voelen.      

Mede namens het team van IKC St. Martinus,

Hartelijke groet,

Mandy van Ampting

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ervarings Gericht Onderwijs
  • Betrokkenheid en Welbevinden
  • Procesgericht
  • Rijke leeromgeving
  • IKC van 0 tot 13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie website voor meer info

Terug naar boven