WereldKidz Meerklank

Laan van Eikenstein 2 3705 AR Zeist

Schoolfoto van WereldKidz Meerklank

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school sluit aan bij de onderwijsbehoefte van zeer moerlijk lerende kinderen met uitstroombestemming VSO dagbesteding en VSO beschermde arbeid. Vanuit het verdiepte arrangement kan een enkele leerling uitstromen naar SBO of praktijkonderwijs. Vanuit het zeer intensieve arrangement kan een enkele leerling uitstromen naar dagbesteding. 

Er wordt extra aandacht besteed aan leren in (zeer) kleine stapjes en aan communicatie, sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding. 

In het SO ligt het accent op de brede ontwikkeling van de leerling, aangepast op de ontwikkelingsfase van het kind. Niet alleen de maximale ontwikkeling in schoolse vakken is belangrijk. Ook het leren deel uitmaken van een groep en het leren van vele praktische handelingen zijn wezenlijke onderdelen van het leerproces. Wij vieren feesten samen met de kinderen - en sommige ook met ouders - en wij brengen de leerlingen nadrukkelijk in contact met de seizoenen en de natuur. Ook dit zijn wezenlijke onderdelen van het leren op Meerklank. Binnen de vertrouwde omgeving van de eigen groep, en later van de locatie en de verdere omgeving, krijgt het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen initiatief veel aandacht.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betekenisvol
  • Innovatief
  • Ruimte biedend

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven