WereldKidz Meerklank

Laan van Eikenstein 2 3705 AR Zeist

Schoolfoto van WereldKidz Meerklank

In het kort

Toelichting van de school

Locatie SO

Van Renesselaan 30A-1

3703 AJ  Zeist

(T) 030-6936780

SO Meerklank is een school met kleinschalige groepen op een prachtige locatie in Zeist. In schooljaar 202-2024 zijn er 8 groepen met in totaal 67 leerlingen.

Wij besteden aandacht aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Niet alleen de maximale ontwikkeling in schoolse vakken is belangrijk. Ook het leren deel uitmaken van een groep en het leren van praktische handelingen zijn wezenlijke onderdelen van het leerproces. Wij vieren feesten samen met de kinderenen wij brengen de leerlingen nadrukkelijk in contact met de seizoenen en de natuur. Binnen de vertrouwde omgeving van de eigen groep, en later van de locatie, krijgt het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen initiatief veel aandacht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniciteit
  • Inspiratie
  • Kind centraal
  • Samen met ouders
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SO Meerklank is een school met kleinschalige groepen op een prachtige locatie in Zeist. In schooljaar 2023-2024 zijn er 8 groepen met in totaal 67 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?