WereldKidz Meerklank

Laan van Eikenstein 2 3705 AR Zeist

Schoolfoto van WereldKidz Meerklank

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Volgens de CAO hebben medewerkers onder bepaalde omstandigheden recht op verlof. De medewerker vraagt verlof aan bij de schoolleiding en de schoolleiding zorgt ervoor dat de betreffende groep wordt opgevangen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod op Meerklank richt zich met het basisaanbod op de leerlingen, die uitstromen naar het VSO ZML en daarna naar de dagbesteding (arbeidsgericht). Dit is het basisarrangement van onze school. Daarnaast bieden wij een verdiepings-arrangement met uitstroom naar (beschermde) arbeid/speciaal basisonderwijs/praktijkonderwijs - en een intensief arrangement met uitstroom naar licht arbeidsgerichte dagbesteding en, voor een enkel kind, een zeer intensief arrangement voor ervaringsgerichte dagbesteding.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat onze doelgroep als volgt beschreven:

Leerlingen met:

 • een IQ tussen 55 en 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van meer dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek.
 • een IQ boven 70 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning en een extreme behoefte aan sociale veiligheid in kleine groepen en een niet concurrerende leeromgeving. Zij hebben een laag sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau en/of een disharmonisch profiel en bijkomende gedragsproblematiek.     

Leerlingen met:

 • een IQ tussen 35 en 55 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning.
 • een IQ boven 55 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 36 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek.     

Leerlingen met:

 • een IQ onder 35 met een gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben velen een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt dan vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam).
 • een IQ onder 35 met een meer dan gemiddelde behoefte aan pedagogisch-didactische ondersteuning. Daarnaast hebben zij een sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau van minder dan 24 maanden en/of bijkomende gedragsproblematiek. Sommige leerlingen hebben een lichaamsgebonden ervaringsordening (leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam).

De leerlingen onder:

 1. krijgen een verdiept onderwijsarrangement toegewezen en stromen voornamelijk uit naar (beschermde) arbeid, via het praktijkonderwijs of het VSO ZML.
 2. krijgen een basis onderwijsarrangement en stromen voornamelijk uit naar (licht) arbeidsgerichte dagbesteding, via het VSO ZML.
 3. krijgen een intensief onderwijsarrangement en stromen uit naar licht arbeidsgerichte dagbesteding via het VSO ZML of een zeer intensief arrangement en stromen uit naar ervaringsgerichte dagbesteding, via het VSO ZML.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven