Wereldkidz Montessori Zeist Griffensteyn

Laan van Cattenbroeck 76 3703 BP Zeist

 • Er wordt volop gewerkt met Montessori materiaal.
 • Sociale vaardigheden leren en oefenen om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander.
 • Dagen van de week.
 • Klok kijken.
 • Natuurlijk mag het individueel werken op de computer niet ontbreken.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school.                                                                

Via deze site proberen we een goed beeld te gegeven van wie wij zijn, waar we voor staan, onze opbrengsten en doorstroomgegevens m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een site in ontwikkeling. Met enige regelmaat zal er dus iets worden aangepast en/of worden toegevoegd.

Montessori Griffensteyn in beeld

De kern van ons onderwijs is: "LEER HET MIJ ZELF TE DOEN" 

Onze kernwaarden zijn:

 • Zelfstandigheid in een voorbereide omgeving  
 • Vertrouwen in het kind      
 • Keuzevrijheid  
 • Blijvend ontwikkelen in heterogene groepen  
 • Leerkracht als coach    
 • Ouders als partners                                      

Mocht de informatie op deze site aanleiding geven tot nadere vragen, neem dan contact met ons op. Alvast bedankt.

Hartelijke groet, Anja van Wijk schoolleider / Linda Meijer, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Zelfstandigheid
 • Keuzevrijheid
 • Vertrouwen in het kind
 • Heterogene groepen
 • Leerkracht als coach

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingenpopulatie is een afspiegeling van de kinderen in de wijk. Op locatie Griffensteyn, bieden we ook voltijds onderwijs aan voor hoogbegaafde kinderen, vanaf leerjaar 4, conform het concept Wereldkidz Topklas. De kinderen die deze vorm van onderwijs volgen komen uit Zeist en omliggende gemeenten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven