Wereldkidz Montessori Zeist Griffensteyn

Laan van Cattenbroeck 76 3703 BP Zeist

  • Er wordt volop gewerkt met Montessori materiaal.
  • Sociale vaardigheden leren en oefenen om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander.
  • Dagen van de week.
  • Klok kijken.
  • Natuurlijk mag het individueel werken op de computer niet ontbreken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Conclusie tevredenheidsonderzoek 2023 op hoofdlijnen:

De algemene cijfers over de leerjaren heen zijn vergelijkbaar met vorig schooljaar.

De kinderen de school het rapportcijfer 8,2. Ze geven onder andere aan dat ze erg tevreden zijn over de leraren, over wat ze leren op school en de regels zijn duidelijk. De algemene tevredenheid is een 7,7.

Vanuit de algemene cijfers wordt de veiligheid van kinderen als goed ervaren. Echter als we inzoomen op een aantal deelvragen dan valt op dat niet alle kinderen zich veilig voelen. Dit is vooral op sommige plaatsen in de school. We zullen dit met de kinderen verder analyseren om te kijken of er bijvoorbeeld interventies nodig zijn op het schoolplein of de ruimtes buiten de directe onderwijsruimtes.

Het welbevinden bij de kinderen wordt lager gescoord dan het gevoel van veiligheid. Dit gaat over de omgang met andere kinderen en het gevoel of kinderen zich gewaardeerd worden op school. We herkennen in sommige groepen dat er binnen de groepen losse groepen zijn. Het groepsgevoel als geheel is niet in alle groepen sterk. Dit wordt niet perse als negatief ervaren, maar kan wel verklaren waarom kinderen aangeven dat ze bijvoorbeeld 'soms' een leuke klas hebben.

We vinden het welbevinden van kinderen belangrijk en zullen volgend schooljaar na de eerste weken van groepsvorming (gouden weken) door middel van een instrument analyseren hoe het is met de groepsvorming en het welbevinden van het individu. Naar aanleiding van de analyse zullen we, daar waar nodig, interventies toepassen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven