Openbare basisschool t Kofschip

Corridor 76 3893 BE Zeewolde

Schoolfoto van Openbare basisschool t Kofschip

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect en Ruimte
  • Structuur
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Positieve benadering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het streven is om in de kleutergroep met minder dan 25 kinderen te starten. Omdat er in de deze groep het hele jaar door een instroom van vierjarigen is, zal deze groep in de loop van het jaar groter worden. Ook de hogere groepen worden zo klein mogelijk gehouden. Een groepsgrootte van tussen de 25 en 30 kinderen is daar normaal. Echter, ook grotere groepen kunnen voorkomen.

In het schooljaar 2023-2024 hanteren we 4 kleine groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
58
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zowel het anti-pestprotocol als de meldcode kindermishandeling zijn te vinden in het veiligheidsplan.

Incidentenopvolging:

Incidenten worden gemeld bij de directeur en in Parnassys vastgelegd in de incidentenregistratie.

Afhankelijk van de aard van het incident wordt er door de directeur afgewogen of deze besproken wordt met de bestuurder, waarna er wordt bepaald hoe deze afgehandeld wordt en of er juridische stappen moeten worden ondernomen.

De externe vertrouwenspersoon wordt vervuld door JGZ (jeugdgezondheidszorg). Mevrouw Anneke Keizer bepaalt welke klacht er bij welke vertrouwenspersoon terechtkomt. 

Terug naar boven