Het Mozaiek

Jade 41 3893 EB Zeewolde

  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek

In het kort

Toelichting van de school

Lees ons webmagazine om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/het-mozaiek/welkom-bij-het-mozaiek/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust en ruimte
  • Uitdaging
  • Verbondenheid
  • Professionaliteit
  • Passie en plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar 2021-2022 hebben we ruim 140 leerlingen op school. De afgelopen jaren is onze school net als andere scholen in onze omgeving gekrompen. We gaan er vanuit dat dit zich de komende jaren gaat stabiliseren en zien mogelijkheden om weer te gaan groeien. Zo zien wij aanmeldingen vanuit de nieuwe wijk omdat hier geen Protestants Christelijke basisschool is (Polderwijk) en merken wij dat de school positief bekend staat binnen Zeewolde.

Ook ons bredere aanbod op het gebied van (meer) begaafdheid, maakt dat mensen uit andere wijken toch de afstand willen overbruggen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
131
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De stichting Partou zit in ons schoolgebouw.

Ouders zijn uiteraard vrij om voor een andere vorm van opvang te kiezen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven