Het Mozaiek

Jade 41 3893 EB Zeewolde

  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek
  • Schoolfoto van Het Mozaiek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In overleg met de directie wordt verlof toegekend en vervanging voor de groep geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school wordt er gewerkt met Passende Routes. Er wordt gekeken naar welke ondersteuningsbehoefte er is bij elk kind en het onderwijs wordt daar op afgestemd. Eventueel wordt daarbij een onderwijsassistent of leerkrachtondersteuner ingezet. Voor kinderen die meer aan kunnen dan het standaardaanbod wordt gebruik gemaakt van levelboxen en levelwerk. Daarnaast is er één dag in de week een expert in de school om te werken met kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. Kinderen gaan ongeveer 1,5 uur naar de zogeheten Huygensklas voor verdieping en uitdaging.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Naast de basiszorg die we verlenen, bieden we extra ondersteuning aan het (meer) begaafde kind middels een Huygensklas. Dit is voor de groepen 5 t/m 8.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons streven is om zo inclusief mogelijk te kunnen zijn als organisatie. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanuit de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vindt een overdracht plaats.

Wanneer er specifieke zorg nodig is, vindt er een warme overdracht plaats tussen de Peuterspeelzaal/Kinderdagverblijf en de Intern Begeleider op school. 

Terug naar boven