Hannie Schaft Basisschool

Louis Davidscarré 1 B 2042 LZ Zandvoort

  • Alle klassen treden 1 keer per jaar op voor de ouders en de kinderen van school.
  • Bij de kleuters werken we met de 
Piramide-methode.
  • Op ons Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation worden de leerlingen meer uitgedaagd om te spelen en te sporten.
  • Naast de lesmethode laten wij structureel de leerlingen ook actief de natuur beleven, onder begeleiding van een gids.
  • In het kader van cultuur- en erfgoededucatie bezoeken alle groepen minimaal 1 keer per jaar een museum.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar onze schoolgids op de website OBS Hannie Schaft

Als de kinderen onze school verlaten is het natuurlijk belangrijk dat wij het maximale uit ieder kind hebben gehaald en hoe onze leerlingen het in het voortgezet onderwijs doen. Om dit te volgen krijgen wij rapport-gegevens toegestuurd en hebben wij contact met mentoren uit het voortgezet onderwijs. Wij horen in deze contacten dat onze leerlingen het goed doen in het voortgezet onderwijs. Scholen geven aan het prettig te vinden om leerlingen van de O.B.S. Hannie Schaft te krijgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

“…We vinden het belangrijk om onze leerlingen te stimuleren en ze een stevige basis te geven. Hierop bouwen ze de rest van hun leven voort…”

Om de vorderingen van uw kind zo goed mogelijk te volgen heeft de O.B.S.Hannie Schaft een leerlingvolgsysteem. De O.B.S. Hannie Schaft heeft in het schooljaar 2016-2017 wederom voldoende gescoord op de tussen-opbrengsten van het Cito leerlingvolgsysteem. Ook waren de resultaten van de Cito eindtoets voldoende. 

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij het volginstrument van Cito, Viseon. De toets- en observatie gegevens bewaren we in het leerlingdossier, om zo de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als de kinderen onze school verlaten is het natuurlijk belangrijk dat wij het maximale uit ieder kind hebben gehaald en hoe onze leerlingen het in het voortgezet onderwijs doen. Om dit te volgen krijgen wij rapportgegevens toegestuurd en hebben wij contact met mentoren uit het voortgezet onderwijs. Wij horen in deze contacten dat onze leerlingen het goed doen in het voortgezet onderwijs. Scholen geven aan het prettig te vinden om leerlingen van de O.B.S. Hannie Schaft te krijgen.

Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar onze schoolgids. Deze vindt u op onze website OBS Hannie Schaft

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

OBS Hannie Schaft biedt goede kwaliteit

April 2013 heeft de onderwijsinspectie haar laatste bezoek gebracht aan onze school. De inspecteur was erg enthousiast over de kwaliteit van het onderwijs en de zorg die wij bieden. Op alle onderzochte inspectie items scoort OBS Hannie Schaft voldoende. Graag verwijzen wij u naar het inspectierapport d.d.26.6.2013. Deze treft u aan door bij de plaatsnaam Zandvoort in te voeren. Vervolgens kunt u onze school kiezen en overige rapporten aan te klikken. Rapport van bevindingen

Terug naar boven