Hannie Schaft Basisschool

Louis Davidscarré 1 B 2042 LZ Zandvoort

  • Alle groepen treden 1 keer per jaar op voor de ouders en de kinderen van school.
  • In de vorm van diverse ateliers en workshops kunnen kinderen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.
  • Op ons Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation worden de leerlingen meer uitgedaagd om te spelen en te sporten.
  • Naast de lesmethode laten wij structureel de leerlingen ook actief de natuur beleven, onder begeleiding van een gids.
  • In het kader van cultuur- en erfgoededucatie bezoeken alle groepen minimaal 1 keer per jaar een museum.

In het kort

Toelichting van de school

In het centrum van Zandvoort ligt een school met een trotse naam: Openbare Basisschool (O.B.S.) Hannie Schaft. In de volksmond, de Hannie Schaftschool. Naast onze geschiedenis zorgt een betrokken en ervaren team voor de stevige wortels van onze school. Het contact met de leerkrachten is persoonlijk en de zorg voor de kinderen en de groep goed merkbaar. Wij zijn ook een ‘ontmoetingsschool’ waar elk kind meetelt.

Wij bieden veel deskundigheid en zorgmogelijkheden binnen onze schoolmuren. Dat moet ook, want elk kind is anders, leert anders en denkt anders! De kunst van goed onderwijs is om bij elk kind uit te vinden hoe het benaderd moet worden en hoe het kind leert. Daar werken we elke dag aan. Wanneer u de O.B.S. Hannie Schaft binnenloopt, dan voelt, ziet en hoort u meteen wat we bedoelen. Onze kinderen? Daar draait het om!

Op onze website www.hannieschaftschool.nl treft u een digitale rondleiding, diverse publicaties van onze 'Juniorredacteurs' en informatie over waar onze school voor staat. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van (school). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Creativiteit
  • Activiteit
  • Positiviteit
  • Gezondheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolgrootte

De Hannie Schaftschool telde per 1 oktober 2021, 218 leerlingen (de officiële teldatum). Ons leerlingenaantal is de afgelopen jaren stabiel. Aan de Hannie Schaftschool zijn 14 groepsleerkrachten verbonden, waarvan enkelen in parttime dienstverband en 2 vakleerkrachten voor gymnastiek. Daarnaast hebben we de beschikking over een remedial teacher, 2 intern-begeleiders, 2 directeurenen een conciërge.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze is in te zien op onze website OBS Hannie Schaft

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor verdere informatie verwijzen wij naar onze schoolgids (Hoofdstuk 6.6).

Deze gids kunt u inzien op onze Website OBS Hannie Schaft

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven