Franciscus-School voor Basisonderwijs

Aakstraat 6 5301 TP Zaltbommel

  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de schoolpagina van de Franciscusschool! Een ruim opgezette school aan de rand van de binnenstad van Zaltbommel, in de wijk de Vergt. Voor complete informatie verwijzen we graag naar de schoolgids en jaarkalender. Deze is te downloaden via onze website: www.franciscusschoolzaltbommel.nl 

We organiseren maandelijks info-bijeenkomsten voor nieuwe ouders tijdens schooltijd. Zo kunnen ouders zelf de sfeer proeven en zelf ervaren hoe ons onderwijs wordt vormgegeven. Onder het genot van een kop koffie of thee krijgt u informatie over het reilen en zeilen en maken we een rondgang door school. We heten u van harte welkom op onze school!

Kijk op onze website voor de actuele data van de info-bijeenkomsten: Data info-bijeenkomsten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkelingsgericht Onderwijs
  • Veilig schoolklimaat
  • Betekenisvolle leeromgeving
  • Leren van en met elkaar
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per eerste schooldag 5 september 2022 zijn er 402 leerlingen ingeschreven op de Franciscusschool verdeeld over 18 groepen. 

Er zijn 5 kleutergroepen, 2 groepen drie, vier, vijf, zes, zeven en 3 groepen acht. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
397
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven