Franciscus-School voor Basisonderwijs

Aakstraat 6 5301 TP Zaltbommel

  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Peiling leerlingen april 2021 met WMKPO.
De gemiddelde score is 3,24 bij een maximum score van 4.
Leerlingen geven als rapportcijfer: 7,7 !

Als het meest sterke punt per beleidsterrein:
Kwaliteitszorg: Ik vind onze school een goede school.
Leerstofaanbod: De juf/meester besteedt aandacht aan Rekenen.
Leertijd: De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen.
Pedagogisch Handelen: De juf/meester zorgt ervoor dat we goed met elkaar omgaan.
Didactisch Handelen: De juf/meester legt de bedoeling van de lessen uit.
Afstemming: De juf/meester geeft extra uitleg als dat nodig is.
Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen: De juf/meester laat ons zelfstandig werken.
Schoolklimaat: Op school zijn er duidelijke regels.
Ondersteuning leerlingen: De juf/meester blijft aardig als ik het niet zo snel begrijp.
Opbrengsten: De juf/meester geeft ons informatie over de resultaten.
Sociale veiligheid: De juf/meester zorgt ervoor dat ruzies worden uitgepraat.
Incidenten: De school besteedt aandacht aan het voorkomen van pestgedrag.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Oudervragenlijst (via WMKPO) afgenomen in april 2021.
Deze vragenlijst is verlaat afgenomen vanwege de twee lockdowns in het voorjaar van 2020 en eind 2020/begin 2021.
Een respons van 69% geeft de school een goed beeld van de kwaliteit.
De school scoort een 3,35 en dat is ruim voldoende.
De ouders gaven school een 7,6 als rapportcijfer.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven