Franciscus-School voor Basisonderwijs

Aakstraat 6 5301 TP Zaltbommel

  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Franciscus-School voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bommelerwijs heeft een aantal vervangers in dienst die korttijdelijke vervangingen verzorgen. Daarnaast  is Bommelerwijs aangesloten bij een vervangerspool OMC-073. Bij vervanging van een leerkracht wordt een beroep gedaan op deze pool. Verder wordt er ook een beroep gedaan op parttime collega's om extra te werken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Franciscusschool heeft schooljaar 2019 - 2020 16 groepen.
- De 4 groepen 1/2 zijn gecombineerd.
- Er is een groep 3, een combigroep 3/4, twee groepen 4.
- Van de groepen 5 t/m 8 zijn er steeds 2 parallelgroepen.

Overzicht van alle functies en taken per augustus 2019:

- directeur
- adjunct-directeur (combinatie met lesgevende taken)
- bouwcoördinatoren (combinatie met lesgevende taken)

- Leerkrachten
- Onderwijsassistenten
- Conciërge
- Administratief medewerker
- Interne begeleiders

Specialismen van leerkrachten:
- ICT specialist
- Taalspecialist
- Motorische Remedial Teacher
- Gedragsspecialist
- Rots en Water trainer
- Specialist Jonge Kind
- Specialist Ontwikkelings Gericht Onderwijs
- Specialist meer- en hoogbegaafden|
- Remedial teachers
- Coördinator Engels
- Muziekdocent
- Close Reading
De gymlessen worden op maandag en dinsdag voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd door de vakleerkracht/combinatiefunctionaris. De overige gymlessen worden door de eigen leerkracht verzorgd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven