Interconfessionele Basisschool de Windroos

Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam

  • Bij IPC leren we hoe je andere kleuren kunt maken.
  • Kinderen leren dingen samen te maken door samenwerken.
  • Op De Windroos werken kinderen met IPC. In dit thema leren we alles over een dorp of stad. We bouwen zelf een dorp.
  • Bij IPC leren en ervaren de kinderen over de natuur. Zo leren we wat een worm nodig heeft om te kunnen leven. En waar we wormen kunnen vinde
  • In groep 3 en 4 leren de kinderen alles over ridders. Met een excursie naar een echt kasteel ervaren ze wat het is om een ridder te zijn.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Groep 8 van schooljaar 2018-2019 heeft hard gewerkt en een aantal kinderen hebben hun ambitie behaald. Helaas is dat niet voor iedere kind mogelijk geweest. We hebben een mooi resultaat gezien van een leerling die past kort in Nederland is en de taal prima beheerst en zijn ambitie behaald heeft. Door een samenwerking van school - leerling - ouders is dit behaald. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na de eerste periode van toetsen, januari/februari, worden de resultaten geanalyseerd. Op basis van de analyse van de toetsresultaten van Cito, de methodegebonden toetsen en observatie van de groepsleerkracht wordt een groepsplan opgesteld. Samen met de intern begeleider en de directeur van de school wordt besproken welke aanvullend aanbod nodig is voor de groep en voor de individuele leerling. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Binnen De Windroos hebben wij een grote diversiteit aan leerlingen in groep 8. De uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs is volgens de verwachting. Met de scholen van VO is goed overdracht en afstemming mogelijk. De adviezen zijn passend bij de mogelijkheden van de leerlingen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven