Interconfessionele Basisschool de Windroos

Galeistraat 2 1503 TJ Zaandam

  • Bij IPC leren we hoe je andere kleuren kunt maken.
  • Kinderen leren dingen samen te maken door samenwerken.
  • Op De Windroos werken kinderen met IPC. In dit thema leren we alles over een dorp of stad. We bouwen zelf een dorp.
  • Bij IPC leren en ervaren de kinderen over de natuur. Zo leren we wat een worm nodig heeft om te kunnen leven. En waar we wormen kunnen vinde
  • In groep 3 en 4 leren de kinderen alles over ridders. Met een excursie naar een echt kasteel ervaren ze wat het is om een ridder te zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijke welkom bij ICBS De Windroos. Via deze website geven wij u concrete informatie over onze school. Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Brede vorming
  • Leerwinst voor ieder kind
  • Ouders en school
  • Vreedzame school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ICBS De Windroos laat zien dat ontwikkeling en groei mogelijk is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
262
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

ICBS De Windroos en organisatie Tinteltuin zijn samen onderweg naar een volledig aanbod voor alle kinderen. 

Onderwijs en aanbod voor kinderen vanaf 2 t/m 13 jaar. Aanmelding van peuters kan via Tinteltuin.

Voor en na schooltijd is er opvang voor de leerlingen. Binnen het gebouw van De Windroos is een lokaal voor het peuterspelen en de voor- en naschoolse opvang. Hierdoor is het mogelijk om brede school en opvang te bieden aan alle leerlingen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Windroos vinden wij het welbevinden van kinderen, ouders en leerkrachten van groot belang. Mocht iets niet duidelijk zijn voor een ouder, kind of leerkracht dan gaan wij met elkaar in gesprek. Krijgt u als ouders signalen dat uw zoon of dochter zich niet gelukkig voelt of gepest wordt dan vragen wij om dit met ons te bespreken. Samen kijken we naar de situatie en wat er gedaan kan worden door alle betrokkenen. Respect voor elkaar vinden wij belangrijk!

Terug naar boven