OBS Over de Brug locatie Hannie Schaft

Boerenpad 22 1506 HK Zaandam

Schoolfoto van OBS Over de Brug locatie Hannie Schaft

In het kort

Toelichting van de school

Obs Over de Brug bestaat uit twee locaties, te weten Obs Hannie Schaft en Obs In 't Veld, die door de onderwijsinspectie als twee aparte scholen worden beoordeeld.
Obs Hannie Schaft staat in de wijk Oud West en heeft een deel van Oud- West, de Waddenbuurt en de Schildersbuurt als voedingsgebied.
Obs In 't Veld staat in de Rosmolenwijk en heeft als voedingsgebied de Rosmolenwijk, Hoornseveld en de Hofwijk.

Beide locaties hebben een basisarrangement bij de inspectie en scoren dus voldoende.Voor de details kunt u elders op deze pagina de precieze gegevens bekijken.

De beide scholen zijn verschillend van karakter. Het aanbod is afgestemd op de populatie van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect
  • Zelfstandigheid
  • Plezier
  • IKC

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Hannie Schaft is een populaire school met veel inschrijvingen. De school heeft geen 'wachtlijst'. Het maximale aantal leerlingen in een groep is 28 leerlingen. Omdat de kleutergroepen vaak aan het begin van een schooljaar als vol zijn, werkt de school met een z.g. instroomgroep. Deze groep is gevestigd op onze andere locatie: OBS In 't Veld.

U kunt uw kind inschrijven als het ongeveer 2 en en half is; u kunt met de directie een afspraak maken voor een intake gesprek. U krijgt dan gelijk een rondleiding door de school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven