OBS Over de Brug locatie Hannie Schaft

Boerenpad 22 1506 HK Zaandam

Schoolfoto van OBS Over de Brug locatie Hannie Schaft

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn vanwege ziekte is vervanging tegenwoordig lastig.Wij doen dit als volgt

- we kijken of er intern iemand is die de groep voor een dan kan opvangen

- we verdelen de kinderen, over andere klassen (kan alleen vanaf groep 3)

- we sturen de kinderen voor een dag naar huis

- als de afwezigheid langer duurt sturen we andere groepen een dag naar huis

- indien een leerkracht echt langdurig afwezig is kan het bestuur van Zaan Primair besluiten tot instellen van een 4 daagse schoolweek

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

OBS Hannie Schaft is een reguliere basisschool.

Wij verzorgen zorgniveau 1, 2 en 3.

Behalve goed onderwijs in de groepen hebben we diverse ambulante medewerkers, waaronder een RT-er, die leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte op het gebied van taal, rekenen of sociaal emotionele ontwikkeling kan ondersteunen.

Terug naar boven