Openbare Basisschool Herman Gorter

D. Doniastraat 18 1501 TX Zaandam

Schoolfoto van Openbare Basisschool Herman Gorter

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de obs Herman Gorter site van SchoolVenster!

Het SchoolVenster geeft u informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Op de website van onze school vindt u verder allerlei informatie. Daar kunt u zich ook inschrijven voor een rondleiding op onze school.  

met vriendelijke groet,

Gerda Pérez, directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar toekomstgericht onderwijs
  • Veilig schoolklimaat
  • Kansrijke leeromgeving
  • Brede ontwikkeling / betekenisvolle lessen
  • Eigenaarschap van leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is verdeeld over twee locaties. Op de Herman Gorter onderbouw bevinden zich het kinderdagverblijf de peutergroepen en de groepen 1 t/m 4. Op de Herman Gorter bovenbouw zijn de groepen 5 t/m 8 gehuisvest in het mooie karakteristieke gebouw aan de D. Doniastraat. Op beide locaties wordt BSO aangeboden door Babino.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
577
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven