Openbare Basisschool Herman Gorter

D. Doniastraat 18 1501 TX Zaandam

  • Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met tablets via de methode Snappet.
  • Twee kleuters leren samen op de ipad
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Herman Gorter
  • Rapportgesprek met kind en ouder. Vooraf thuis voorbereid. Kind eigenaar van leerproces.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de obs Herman Gorter site van SchoolVenster!

Het SchoolVenster geeft u informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Op de website van de school vindt u verder allerlei informatie. Ook kunt u filmpjes en foto's bekijken op de facebookpagina van de school. Ouders zijn altijd welkom een kijkje te komen nemen. Wij geven u met alle plezier allerlei informatie en een rondleiding op beide locaties!

met vriendelijke groet,

Annemiek van Duinen, directeur


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar modern onderwijs
  • Warm en veilig schoolklimaat
  • Sterke tradities
  • Gepersonaliseerd leren
  • Betrokken en sterk team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is verdeeld in twee locaties. De kleutergroepen, de groepen 3 en de buitenschoolse opvang bevinden zich in de dependance aan de Panneroodstraat. De groepen 4 t/m 8 zijn gehuisvest in het mooie karakteristieke hoofdgebouw aan de D. Doniastraat. Ook door is buitenschoolse opvang te vinden. Door het hoge leerlingenaantal zo te verdelen, is er een optimale samenwerking binnen de jaargroepen. Bovendien heerst er een warme persoonlijke sfeer met veel aandacht voor ieder kind op beide locaties. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
590
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven