Openbare Basisschool Herman Gorter

D. Doniastraat 18 1501 TX Zaandam

  • Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met tablets via de methode Snappet.
  • Twee kleuters leren samen op de ipad
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Herman Gorter
  • Rapportgesprek met kind en ouder. Vooraf thuis voorbereid. Kind eigenaar van leerproces.

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het aantal leerlingen en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek “hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling” wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De afgelopen tijd is regelmatig in het nieuws geweest dat de druk in het onderwijs groot is. Dit heeft mede te maken met het feit dat er te weinig leerkrachten zijn. Helaas heeft dit soms ook gevolgen voor onze school. We constateren dat er onvoldoende vervangende leerkrachten beschikbaar zijn om bijvoorbeeld zieke leerkrachten op te vangen. Uiteraard doen we er alles aan om dit voor uw kind goed te organiseren. Daarom volgen we onderstaand stappenplan wanneer er geen invalkracht beschikbaar is. Wij proberen er voor te waken dat één bepaalde groep niet te veel lesdagen mist. Er wordt bekeken welke klassen het minst te maken hebben gehad met uitval en vervangende leerkrachten. Zo proberen wij er voor te zorgen dat er niet één groep onevenredig veel belast wordt. In onderstaande schema kunt u zien welke stappen wij nemen om voor deze noodsituaties een passende oplossing te vinden. Als we geen andere optie zien dan de kinderen naar huis te sturen wordt u daar, uiteraard, zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Heeft u geen opvang voor uw kind op de dag dat het thuis mag blijven, laat dit dan weten. Dan bekijken wij hoe wij uw kind alsnog op school op kunnen vangen.                                                                                                                

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school telt 24 groepen. Het team bestaat uit 45 personen, daarnaast zijn er een aantal vaste vrijwilligers. Jaarlijks hebben we veel studenten in de school, waaronder ook een aantal lio’ers (leraar in opleiding) die aan het afstuderen zijn. De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Beiden voeren de directietaken wisselend uit op het hoofdgebouw en de dependance. Er zijn 31 groepsleerkrachten. Daarvan heeft een aantal groepsleerkrachten nog een specifieke taak. Vier leerkrachten zijn bouwcoördinator en er zijn drie ICT-specialisten, twee taalspecialisten, twee rekenspecialisten, twee cultuurcoördinatoren, een gedragsspecialist, een techniekcoordinator en een brede schoolcoördinator.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de school is een interne schoolondersteuner werkzaam voor kinderen die extra ondersteuningsbehoefte hebben. Dit kan zijn voor de cognitieve- of sociaal emotionele ontwikkeling. Tevens zijn er ambulante begeleiders die wekelijks leerlingen met een onderwijsarrangement ondersteunen in school. Al enkele jaren werkt de Herman Gorter samen met een logopediste en een kinderfysiotherapeute in de school. Ouders kunnen hun kinderen rechtstreeks aanmelden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven