Openbare Basisschool Het Eiland

P.A. van Meverstraat 1 1507 XE Zaandam

Op Het Eiland haal jij je schat naar boven

In het kort

Toelichting van de school

Obs Het Eiland is een moderne basisschool in het hartje van Westerwatering in Zaandam. Het Eiland is een openbare school en onderdeel van de Stichting Zaan Primair.

Op Het Eiland haal jij je schat naar boven, dat is onze visie. Op Het Eiland zijn veel schatten (de kinderen en hun talenten) verborgen en wij zijn als team dagelijks bezig om het beste uit de kinderen te halen.

Door het geven van goed onderwijs in de basisvaardigheden (rekenen, taal en burgerschap) bieden we alle kinderen een stevige basis. Daarnaast bieden we al onze vakken (behalve gym en rekenen) aan binnen thema's. Daardoor is er samenhang tussen wat de kinderen leren bij taal, lezen, spelling en de wereld oriënterende vakken. Ze zijn nieuwsgierig en lezen ze graag teksten. De creatieve vakken worden binnen het thema vormgegeven en bij elk thema proberen we een excursie of een gastdocent te organiseren. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talenten ontwikkelen
  • Werken aan basisvaardigheden
  • Thematisch onderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Sociale vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We werken met twee kleutergroepen en verder hebben we van elk leerjaar een groep. We zijn een kleine school waar elk kind gekend wordt, door alle teamleden. Er zitten kinderen met veel verschillende nationaliteiten bij ons op school. Dat maakt dat onze kinderen een mooie afspiegeling zijn van de wijk waarin onze school staat.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Geen toelichting nodig.

Terug naar boven