KPO Basisschool Heilig Hart

Plantagebaan 228 4725 AG Wouwse Plantage

  • Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind tot zijn recht komt.
  •  Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling.
  • Wij zijn een katholieke school met een laagdrempelig karakter.
  • Zowel leerkrachten als leerlingen zoeken elkaar onderling op en maken actief gebruik van coöperatieve werkvormen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Heilig Hart. Wij werken al ons hele bestaan met eigentijdse, toekomstgerichte onderwijsmethodes, geven veel aandacht aan het welzijn van onze leerlingen en geven hen een stevige basis aan kennis en (sociale) vaardigheden mee. Zo hebben onze leerlingen alle kansen om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Opbrengstgericht
  • Persoonlijk
  • Samenwerkend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op Heilig Hart. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2013 heeft Heilig Hart een leerlingenaantal van 72. Daarmee blijven we stabiel qua leerlingenaantal.
Weergave

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Om dit alles in goede banen te leiden, werkt Heilig Hart samen met Kober kindercentra. Zij coördineren het overblijven op school.

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven