KPO Basisschool Heilig Hart

Plantagebaan 228 4725 AG Wouwse Plantage

  • Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind tot zijn recht komt.
  •  Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling.
  • Wij zijn een katholieke school met een laagdrempelig karakter.
  • Zowel leerkrachten als leerlingen zoeken elkaar onderling op en maken actief gebruik van coöperatieve werkvormen.

Het team

Toelichting van de school

Uit de onderstaande grafieken is af te lezen dat de gemiddelde leeftijd van het onderwijskundig team van Heilig Hart iets boven het landelijk gemiddelde ligt. De hoeveelheid mannen en vrouwen is niet gelijk verdeeld; dit is het geval op veel scholen. Wij zitten wat deze verhouding betreft onder het landelijk gemiddelde omdat we momenteel alleen vrouwelijk leerkrachten hebben. Om de verdeling in leeftijdsopbouw en geslacht verder te optimaliseren, blijven we de komende jaren de voorkeur geven aan de instroom van jongere, mannelijke leerkrachten.

Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De directie, intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Heilig Hart heeft gemiddeld 60 leerlingen. Wij werken op onze school met combinatiegroepen van twee leerjaren. In de ochtenden staan de basisvakken rekenen, taal, spelling en lezen centraal. In de middagen worden de overige vakken thematisch aangeboden.

Onze leerlingen werken bewust aan het eigen leerproces, waarbij autonomie, relatie en competentie belangrijke pijlers zijn. Coöperatieve werkvormen worden structureel ingezet ter ondersteuning van ons onderwijsleerproces. Middels Kanjer werken bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven