KPO Basisschool Heilig Hart

Plantagebaan 228 4725 AG Wouwse Plantage

  • Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind tot zijn recht komt.
  •  Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling.
  • Wij zijn een katholieke school met een laagdrempelig karakter.
  • Zowel leerkrachten als leerlingen zoeken elkaar onderling op en maken actief gebruik van coöperatieve werkvormen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van KPO Basisschool Heilig Hart. Wij werken al ons hele bestaan met eigentijdse, toekomstgerichte onderwijsmethodes, geven veel aandacht aan het welzijn van onze leerlingen en geven hen een stevige basis aan kennis en (sociale) vaardigheden mee. Zo hebben onze leerlingen alle kansen om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn.

Dit SchoolVenster geeft inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2015 is ons SchoolVenster compleet. We nodigen u graag uit om verder te kijken op onze website of om langs te komen voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kansrijk
  • Opbrengstgericht
  • Persoonlijk
  • Samenwerkend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Net als in de rest van ons land worden er in de gemeente Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op Heilig Hart. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2020 heeft Heilig Hart een leerlingenaantal van 52 en zal zich, naar verwachting, de komende jaren rond dit aantal stabiliseren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven