KPO Basisschool Heilig Hart

Plantagebaan 228 4725 AG Wouwse Plantage

  • Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind tot zijn recht komt.
  •  Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling.
  • Wij zijn een katholieke school met een laagdrempelig karakter.
  • Zowel leerkrachten als leerlingen zoeken elkaar onderling op en maken actief gebruik van co√∂peratieve werkvormen.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit de resultaten van het onderzoek komen de merkwaarden van Heilig Hart: samenwerkend, persoonlijk, opbrengstgericht en kansrijk duidelijk naar voren. Ouders geven aan dat hun kind graag naar school gaat en zich veilig voelt op school. Het contact tussen de leerkracht en de leerling verloopt goed. Vooral de laagdrempeligheid, kleinschaligheid en het thuis-nabij onderwijsweet men te waarderen.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven