Basisschool Oudendijk

Oudendijk 62 a 4285 WL Woudrichem

  • In de zomer van 2018 is de school grondig gerenoveerd. De inrichting en indeling is heel flexibel en gericht op ons onderwijs.
  • Schoolfoto van Basisschool Oudendijk
  • Schoolfoto van Basisschool Oudendijk
  • Schoolfoto van Basisschool Oudendijk
  • Schoolfoto van Basisschool Oudendijk

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Wij hebben een veilig sociaal klimaat, iets waar wij veel tijd en aandacht aan besteden. Niet alleen door het geven van Kanjerlessen, maar door zelf het goede voorbeeld te geven in aandacht, betrokkenheid, zorg en eerlijkheid naar elkaar en de kinderen. Daarnaast investeren wij ook veel tijd in dingen 'met elkaar doen' als hele school: schoolkamp, jarigen toezingen, cultuurprojecten en -tentoonstellingen, schoolfeest, kerstdiner etc. 

De resultaten van de meting sociale veiligheid was dit jaar conform verwachtingen. Dit betreft ook de scores met de kleur voor 'aandacht' gewenst. Wij kennen onze leerlingen en weten hoe sommige kinderen situaties ervaren en het lastig vinden om aan te geven wat vaak, soms of nog minder is. Wij hebben uiteraard met deze kinderen gesproken en hen geholpen in hun leerproces hoe tegen dingen aan te kijken, problemen op te lossen en soms beter te duiden. 

Ook speelt een rol dat sommige kinderen door een onrustiger thuissituatie, zich minder sterk, positief en weerbaar voelen. Dit heeft invloed op hun totale welbevinden, ook die op school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn blij met de goede responsaantallen en met de tevredenheid van de ouders. 
Natuurlijk zijn er altijd punten te verbeteren of te verstevigen. Zo kan communicatie en informatie wat sterker, al is deze ruim voldoende. Dit doen wij in samenspraak met en op basis van feedback van ouders. 
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven