It Finster

Weverswei 3c 8711 GP Workum

Schoolfoto van It Finster

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Geborgenheid
  • Vertrouwen
  • Respect
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Visie op onderwijs:

Onderwijs gaat over het overbrengen van kennis en het aanleren van vaardigheden. Een rijke leeromgeving, een doorgaande leerlijn, goede instructie van de leerkracht en activerende werkvormen zorgen voor een effectief en passend lesaanbod. Daarnaast geven we onze leerlingen een stevige basis op het gebied van rekenen, taal, lezen, burgerschap en digitale geletterdheid.

Visie op leren:

De leerkracht geeft een duidelijke instructie, waarbij alle leerlingen werken aan hetzelfde doel. De leerkracht stemt de instructie, de verwerking en het tempo af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Soms heeft een leerling iets extra’s nodig naast het basisaanbod in de groep. Als we dat signaleren, zorgen we voor passende ondersteuning of uitdaging. Door ons goede en passende onderwijs groeien alle leerlingen in hun ontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en bieden een doelgericht leerklimaat, waarin fouten gemaakt mogen worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven