Sint Franciscusschool (JKC Sint Franciscus)

Lycklamaweg 14 8471 JX Wolvega

 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit schooljaar (2022-2023) hebben de bovenbouw-kinderen de vragen omtrent de tevredenheid over de school ingevuld.  

De afgelopen jaren blijven bijzondere jaren door Corona, waarin de kinderen elkaar en school veel hebben moeten missen. Gelukkig kunnen we, nu we weer volop naar school kunnen, veel aan groepsbinding doen. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bij het afnemen van de enquête zijn we uitgegaan van 152 gezinnen. Per gezin kon één van ouders of verzorgers de enquête invullen. Helaas is de vragenlijst maar door 67 ouders/verzorgers ingevuld. Dit zit net iets onder de betrouwbaarheidsgrens. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven