Sint Franciscusschool (JKC Sint Franciscus)

Lycklamaweg 14 8471 JX Wolvega

 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)
 • Schoolfoto van Sint Franciscusschool               (JKC Sint Franciscus)

In het kort

Toelichting van de school

Kriebelbeestjes zoeken op het plein,met kastanjes rekenen onder de boom, met de hele school samen op kamp, in de kring stilstaan bij wat je bezighoudt. Met hoofd, hart en handen maak je stapjes, soms kleine en soms grote sprongen in de lucht. Zo gaan we ‘samen op avontuur’ bij JenaplanKindCentrum (JKC) Sint Franciscus.

Dit SchoolVenster geeft u informatie over JKC Sint Franciscus. U kunt hier de schoolgids downloaden waarin wij beschrijven hoe wij de kinderen in ons onderwijs meenemen op avontuur naar natuurlijk leren met hoofd, hart en handen. Tevens vindt u gegevens die afkomstig zijn van DUO en de Inspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Met vriendelijk groet,
Namens Team Sint Franciscusschool (JKC Sint Franciscus)

Margreet Langen 
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplanonderwijs
 • Samen op avontuur
 • Hoofd, hart en handen
 • Driehoek: kind, ouders, school
 • Katholiek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de peildatum 1 februari 2024 telt de school rond de 250 leerlingen.

Schooljaar 2023-2024 zijn we gestart met elf groepen:

* drie onderbouwgroepen (combinatiegroepen 1 en 2)
* vier middenbouwgroepen (combinatiegroepen 3, 4 en 5)
* vier bovenbouwgroepen (combinatiegroepen 6, 7 en 8).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
241
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven