Johan Frisoschool

Het Spaarne 7 B 3448 DX Woerden

  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool
  • Schoolfoto van Johan Frisoschool

In het kort

Toelichting van de school

De Johan Frisoschool  

Welkom op de Johan Frisoschool! 

De Johan Frisoschool is een ambitieuze christelijke school waar kinderen met plezier naar toe gaan. Wilt u meer te weten komen over onze school? Kijk eens op onze website. Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom voor een bezoek aan onze school!

Met hartelijke groet, namens het team

Chantalle Timmer

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goed onderwijs voor iedereen
  • Een veilige omgeving
  • Talentonderwijs
  • Samenwerken met ouders
  • Ambitieus team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingaantallen die u ziet in de grafiek, betreft het leerlingaantal per 1 oktober van elk jaar. Onze school heeft momenteel negen groepen. Het belangstellingspercentage voor onze school is de afgelopen jaren flink toegenomen. Daar zijn we blij mee! Vanwege de grote belangstelling voor onze school, maken wij gebruik van een aanmeldprocedure. Het is belangrijk om uw kind tijdig aan te melden. Meer informatie kunt u vinden via de website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven